อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย


โครงการชลประทานจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานชลประทานที่ 6
กุดน้ำใส จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.5592633, 101.7936707

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 7.65 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 8.63 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 49.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 875.00x15.25 ม.
ระดับสันเขื่อน : 162.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 161.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 161.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 245.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง