อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว


โครงการชลประทานจังหวัดสระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10
ตะกุด เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.53591153, 100.9350411

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 0.88 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.10 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 4.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,509.00x5.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 39.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 37.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 39.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 12.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง