อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแขม)


โครงการชลประทานจังหวัดลพบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10
นิยมชัย สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
15.15595755, 100.8554504

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 12.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 16.30 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 67.80 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 280.00x19.60 ม.
ระดับสันเขื่อน : 76.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 73.15 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 74.65 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 185.62 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง