อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล


โครงการชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานชลประทานที่ 4
คลองลานพัฒนา คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.11047724, 99.27731475

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 38.50 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 45.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 75.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,960.00x31.65 ม.
ระดับสันเขื่อน : 188.65 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 185.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 186.65 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 58.66 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง