อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน


โครงการชลประทานจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานชลประทานที่ 13
หนองนกแก้ว เลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.53631281, 99.61737121

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 10.65 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 13.25 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 45.60 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,674.00x13.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 113.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 111.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 112.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 55.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง