อ่างเก็บน้ำห้วยแคน


โคกหินแฮ่ เรณูนคร จังหวัดนครพนม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
17.03221771, 104.607097

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 11.01 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 14.75 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 17.50 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,600.00x11.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 162.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 160.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 161.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 20.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง