อ่างเก็บน้ำโสกรวก


โครงการชลประทานจังหวัดขอนแก่น สำนักงานชลประทานที่ 6
โนนทอง หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.54041859, 102.3737614

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 12.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 830.00x6.25 ม.
ระดับสันเขื่อน : 156.25 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 155.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 155.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 13.25 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง