อ่างเก็บน้ำคลองเฉลียงลับ


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10
ตะเบาะ เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.30703452, 101.285821

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 7.85 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 9.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 77.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,309.00x34.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 210.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 206.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 208.18 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 264.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง