อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร


แตล ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.9908715, 103.7013465

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.09 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1.10 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 17.70 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 1,280.00x4.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 151.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 149.90 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 150.20 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 22.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง