อ่างเก็บน้ำบ้านวังม่วง


โครงการชลประทานจังหวัดนครนายก สำนักงานชลประทานที่ 9
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.1294541, 101.3412237

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง