อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช


โครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานชลประทานที่ 6
ยางน้อย โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.3095421, 103.1011689

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 1.46 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2.04 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 8.95 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 840.00x6.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 199.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 198.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 198.50 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 24.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง