อ่างเก็บน้ำคลองลำกง


โครงการชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานชลประทานที่ 10
วังท่าดี หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
16.00565141, 101.2287303

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 48.52 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 57.30 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 474.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 350.00x48.00 ม.
ระดับสันเขื่อน : 148.20 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 144.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 146.15 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 547.29 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง