อ่างเก็บน้ำแม่ทะลบหลวง


โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานชลประทานที่ 1
ศรีดงเย็น ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
19.58997809, 99.21377568

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม
ความจุ รนก. : 15.30 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 17.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 85.00 ตร.กม.
ขนาดอ่างเก็บน้ำ (กว้างxสูง) : 531.00x33.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 573.75 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 570.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 571.70 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 160.00 ลบ.ม./วินาที


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง