อ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา


โคกสะอาด ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
14.54427674, 103.4014301

 รายละเอียดสถานีเพิ่มเติม


ข้อมูลระดับน้ำและปริมาณน้ำ

 
 ถึง